Polityka Prywatności

Obowiązuje od: 25 Maj 2018

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszego serwisu, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez serwis internetowy www.zjednoczenisprzedawcy.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Administrator danych

Administratorem danych jest ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów, zwany dalej „Administratorem”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

Zakres danych osobowych

W Serwisie zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo przy zamawianiu usługi „Newsletter”, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

  • w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w regulaminie Serwisu,
  • w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe — za uprzednią i odrębną zgodą;
  • w celach marketingowych i statystycznych,
  • w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Serwisu,
  • w celu bezpieczeństwa i zapobieganiu nadużyć.

Przewidywany okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do świadczenia zamówionych przez Państwa usług. W przypadku, gdy ustanie cel przechowywania danych, zostaną one usunięte, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa będziemy mieli obowiązek dłuższego ich przechowywania.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, każdy, kto podał nam swoje dane może zwrócić się do nas o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie oraz usunięcie, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Po wniesieniu żądania usunięcia danych lub sprzeciwu nie będą Państwo otrzymywać usługi „Newsletter”. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymają Państwo usługi Newsletter. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymają Państwo usługi Newsletter.

Odbiorcy danych

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona informacji

W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych. Ponadto dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Bierne gromadzenie danych

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie rejestrujemy informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki Serwisu mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie. Dane te wykorzystujemy w celach statystycznych.

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Cookies nie są szkodliwe dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprócz opisanych powyżej plików cookies Serwis korzysta z usługi Google Analytics, która to sama tworzy pliki cookies na urządzeniach Użytkownika. Więcej informacji dotyczących Google Analytics znajduje się tutaj.

Niezależnie od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, może on w ustawieniach tej przeglądarki wybrać, aby na urządzeniu Użytkownika nie były przechowywane pliki cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Zmiana ustawień przeglądarki w zakresie ustawień dotyczących plików cookies dokonywana jest na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa takich zmian. Dokonanie takiej zmiany ustawień może spowodować, iż Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne strony internetowe

W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

Zmiany polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt z administratorem systemu:
e-mail: kontakt@zjednoczenisprzedawcy.pl