API

Dla naszych partnerów przygotowaliśmy metody ułatwiające integrację ich systemów z bazą Zjednoczonych Sprzedawców.

Sprawdzenie członkostwa

Aby sprawdzić, czy dany użytkownik / klient jest członkiem Zjednoczonych Sprzedawców, wystarczy wywołać poniższą metodę:

GET https://zjednoczenisprzedawcy.pl/api/v1/is_member?email={email}

{email} - adres email użytkownika / klienta usługi partnera.

Odpowiedź potwierdzająca członkostwo:

{"is_member": true, "level": 1, "status": "success"}

Pole "level" zawiera liczbę od 0 do 100. Im większa liczba, tym członek Społeczności jest bardziej aktywny. Pracujemy nad uzupełnieniem tych wartości.